Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOTEL KWH SE ZPLYŇOVACÍ KOMOROU- CENOVĚ VÝHODNÝ , EKOLOGICKÝ, SPOLEHLIVÝ  A  PŘIZPŮSOBIVÝ  SYSTÉM

Vhodný pro vytápění rodinných a bytových domů, restaurací, penzionů, hotelů, obchodů, dílen, skladů, kanceláří, školských, společenských, rekreačních, občanských, sportovních, živnostenských a podnikatelských objektů a technologických zařízení
Zahrnuje dvě hlavní části, které lze instalovat odděleně a postupně:
- kotel KWH
- zplyňovací komora doplněná podavačem sypkého paliva a zásobníkem

Obrazek  Obrazek

● výkonová řada v rozsahu výkonů od 20 do 2000 kW
● vhodný zejména pro kvalitní, účinné a ekologické automatické spalování sypkého paliva (piliny, štěpky, granule, brikety,...)
● možnost též doplňkového ručního spalování kusového dřeva do délky 50 až 100 cm (v závislosti na výkonu kotle)
● masivní solidní konstrukce tělesa progresivní koncepce s vodou chlazenou dvojstěnou, nosnými a podlahovými trámci, s důkladným vyztužením a zesílenými plechy znamená dlouhou životnost a odolnost i proti hrubšímu zacházení a dobrou stabilitu
● prostorná spalovací a zplyňovací komora znamená kvalitní spalování a tím nižší emise, vysokou účinnost a též možnost spalovat kusové palivo
● svislá poloha konvekčních trubek kotle KWH má za následek značné snížení usedání popílku na teplosměnných plochách a tím lepší provozní účinnost, nižší nároky na jejich čištění a usnadnění a zlevnění obsluhy
● zešikmené trubkovnice kotle KWH snížují tlakovou ztrátu na straně spalin, což snižuje výkon motoru spalinového ventilátoru a tím i provozní náklady
● dostatečně velká a snadno přístupná dvířka usnadňují přikládání kusového paliva, a čištění kotle od popílku
● oddělená zplyňovací a spalovací komora a konvekční část kotle KWH (pro výkony nad 110 kW) zjednodušuje dopravu, manipulaci a montáž
● šikmý schodovitý rošt dává systému vysokou univerzálnost s možností spalovat paliva s širokou škálou fyzikálních vlastností (vhkost, obsah popelovin, teplota zplyňování, atd.) a též snadné odškvárování (i za provozu)
● vyzdívka z prefabrikovaných kusů
 umožňuje snadný servis a údržbu
● intenzivní a dokonalé míchání bioplynu a spalovacího vzduchu ve zplyňovací komoře jsou důležité pro kvalitní spalování, vysokou účinnost a nízké emise s garancí zákonných limitů
příznivá cena  


podrobnější technický popis kotle KWH  - k prohlédnutí nebo stažení

podrobnější technický popis zplyňovací komory ZKG - k prohlédnutí nebo stažení