Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co by jste měli vědět

Od roku 2012 platí Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012. Tento zákon řeší všechny vlivy, které se obecně týkají znečišťování ovzduší a tudíž přináší změny, které se týkají stacionárních zdrojů paliv pro všechny druhy paliv.


§


Podle tohoto zákona je:

  •  Osoba, která uvádí na trh stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším pro teplovodní soustavu ústředního vytápění je povinna prokázat shodu s ČSN EN 303 -5 v platném znění, to je především posouzení emisních limitů pro spalovací stacionární zdroj.

  • Pro spalovací stacionární zdroj o výkonu nad 300 kW je třeba prokázat specifické emisní limity dle Vyhlášky č.415/2012 Sbírky zákonů měřením autorizovanou osobou.