Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo OP PIK

Společnost GEMOS CZ, spol. s r.o. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem:

 

Vývoj a testování směšovací komory

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007327

 

Předmětem projektu je vývoj směšovací komory k naší technologii pro mísení spalin a vzduchu, tak, aby bylo možné využít horkých spalin ze zplyňovacích komor GEMOS pro sušení biomasy.

Navržená komora zajistí:

 

  • ochlazení spalin na požadovanou teplotu regulací přívodu okolního vzduchu,
  • ochlazení a promísení bude rovnoměrné, aby do následné sušárny nevstupovaly tzv. zkratové proudy horkých spalin, které by znehodnotily část sušené biomasy
  • ochlazení spalin musí nastat až momentu dohoření všech plynných produktů nedokonalého spalování, aby byly splněny emisní limity CO a NOx, tak i emise tuhých znečišťujících látek.

 

Pro dosažení potřebných parametrů je třeba zvolit vhodnou konstrukci pro splnění všech požadavků, což je výrazně jednodušší s využitím vhodných matematických modelů, který disponuje VUT v Brně, partner projektu.

 

 

Projekt je realizován ve 4 základních etapách:

 

  • měření a výpočet provozních parametrů spalovacích technologií GEMOS, resp. parametrů spalin na výstupu ze spalovací komory před výměníkovou částí, které budou vstupovat do směšovací komory
  • ideový a konstrukční návrh směšovací komory, aby na výstupu došlo k ochlazení spalin na 400°C s rovnoměrným teplotním polem. Návrh bude optimalizován pomocí matematického modelu pomocí metody Computional Fluid Dynamycs v programu STAR-CD. Využití matematického modelování ušetří čas a prostředky při ověřování dané technologie.
  • návrh systému měření a úprav řidícího a regulačního systému technologie
  • ověření provozních parametrů a funkčnosti na prototypové jednotce, kterou zrealizujeme na základě našeho návrhu z předchozí etapy.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 –2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie

logolink.png