Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo OP PIK

Společnost GEMOS CZ, spol. s r.o. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem:

 

Vývoj a testování směšovací komory

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007327

 

Předmětem projektu je vývoj směšovací komory k naší technologii pro mísení spalin a vzduchu, tak, aby bylo možné využít horkých spalin ze zplyňovacích komor GEMOS pro sušení biomasy.

Navržená komora zajistí:

 

  • ochlazení spalin na požadovanou teplotu regulací přívodu okolního vzduchu,
  • ochlazení a promísení bude rovnoměrné, aby do následné sušárny nevstupovaly tzv. zkratové proudy horkých spalin, které by znehodnotily část sušené biomasy
  • ochlazení spalin musí nastat až momentu dohoření všech plynných produktů nedokonalého spalování, aby byly splněny emisní limity CO a NOx, tak i emise tuhých znečišťujících látek.

 

Pro dosažení potřebných parametrů je třeba zvolit vhodnou konstrukci pro splnění všech požadavků, což je výrazně jednodušší s využitím vhodných matematických modelů, který disponuje VUT v Brně, partner projektu.

 

 

Projekt je realizován ve 4 základních etapách:

 

  • měření a výpočet provozních parametrů spalovacích technologií GEMOS, resp. parametrů spalin na výstupu ze spalovací komory před výměníkovou částí, které budou vstupovat do směšovací komory
  • ideový a konstrukční návrh směšovací komory, aby na výstupu došlo k ochlazení spalin na 400°C s rovnoměrným teplotním polem. Návrh bude optimalizován pomocí matematického modelu pomocí metody Computional Fluid Dynamycs v programu STAR-CD. Využití matematického modelování ušetří čas a prostředky při ověřování dané technologie.
  • návrh systému měření a úprav řídícího a regulačního systému technologie
  • ověření provozních parametrů a funkčnosti na prototypové jednotce, kterou zrealizujeme na základě našeho návrhu z předchozí etapy.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 –2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie

logolink.png

Společnost GEMOS CZ, spol. s r.o  realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu  INOVAČNÍ VOUCHERY  s názvem:

Měření a optimalizace kotle ekg

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015411

Dlouhodobý trend a snaha o ekologizaci lokálních topidel a snižování produkce emisí nutí výrobce vyvíjet špičkové a kvalitní provedení topeniště vzhledem k tvorbě emisí.

Předmětem realizace projektu jsou úpravy a zejména technické měření emisí teplovodního kotle EKG 10 o výkonu 10 kW pro spalování kusového dřeva a briket. Kotel je určen pro dlouhodobý provoz 3-4 denních kampaní bez přikládání. Je primárně určený pro vytápění rodinných domů. Cílem projektu je vytvoření takového kotle, který by dosahoval co nejnižšího emisí do ovzduší.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 –2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie.

mpo.jpg