Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOTLE NA DŘEVO A PODOBNÁ PALIVA

Dodáváme kotelní zařízení moderní koncepce využívající především princip zplyňování paliva a jeho dokonalé, účinné a ekologické spalování.

Základem našeho systému je speciální kotel KWH na pevná paliva, který lze samostatně použít pro spalování kusů dřeva, odřezků a štěpek. Dodáváme jej v rozsahu výkonů 50 až 2000 kW.

Obrazek    Obrazek
Podrobnosti o kotlích KWH 

Pro automatické spalování sypkého paliva (piliny, hobliny, štěpky, pelety a podobně) jsou určeny zplyňovací komory, využívající nejnovější poznatky o spalování biopaliv.

 

Obrazek    Obrazek

Podrobnosti o zplyňovacích komorách a jejich možnostech použití.

Když předřadíme před kotel KWH zplyňovací komoru, vznikne soustava pro výrobu tepla s automatickým spalováním sypkého paliva a s možností ručního spalování kusů, vyznačující se špičkovými technickými a provozními vlastnostni. Navíc naše zplyňovací komory mohou být předřazeny i před libovolný jiný vhodný kotel. S výhodou tak mohou posloužit pro ekologizaci stávajících kotlů, které už nesplňují současné požadavky na stupeň automatizace nebo úroveň emisí.

Obrazek

Podrobnosti o automatických sestavách kotel KWH + zplyňovacích komora od 50 do 2000 kW