Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zplyňovací komory AZSD

Zplyňovací komory AZSD jsou určitým druhem hořáku či předtopeniště, které se připojují jako zdroj tepla – spalin k výměníku. Standardně se připojují k výměníkům KWH, mohou však být napojeny i k litinovému kotli VSB apod.  Podmínkou je zajištění potřebného podtlaku na staně spalina vstupu do výměníku. Další podmínka je potřebná dimense připojovacího rozměru a výměníku. 

Zplyňovací komory AZSD jsou dodávány o výkonech 50, 100 a 180 kW.   Dříve byly dodávány i komory o výkonech 250, 500 a 1000 kW.  Tyto komory však již nejsou schopny plnit nové, přísnější emisní limity.

Tělo komory tvoří dvou stěna z ocelového plechu válcového tvaru. V dolní části, pode dnem komory, je umístěn popelník s odnímatelnými dvířky. Za kulatou dvoustěnnou je masivní vyzdívka, která obklopuje spalovací prostor uzavřený výklopným víkem. Výklopné víko není třeba v průběhu hoření otevírat. Po utlumení ohně v komoře se víko odklopí a provede se vyčištění komory.  Palivo je na vodorovný rošt přiváděno ze zásobníku šnekovým podavačem.  Palivo na roštu hoří a plamen směřuje do výstupního kanálu spalin.   Výška paliva na roštu je omezena snímačem výšky paliva na vstupu paliva do komory.  Snímač je tvořen otočným táhlem na hřídeli, které vykonává rotační pohyb dle aktuální výšky paliva na roštu. Na konci dutého hřídele, který prochází stěnou komory je z vnějšku umístěn koncový vypínač, který vypne při zvětšení výšky paliva motor šneku. Po odhoření paliva páka poklesne a vypínač znovu zapne motor šneku. Spalovací vzduch je přiváděn pod rošt.  Ventilátor vtlačuje vzduch do dvoustěny, ten proudí po obvodu komory kolem dokola a ochlazuje vnitřní stěnu dvoustěny  a před vstupem pod rošt je předehříván.