Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhášecí a protipožární zařízení

Spalovací systém je vybaven zhášecím zařízením, které zabraňuje prohoření paliva do zásobníku. Zhášecí zařízení tvoří dva nezávislé systémy. První – termostatický – je nezávislý na eletřině a dodávce vody.  V plastové nádobě v příslušné výšce je voda, která zaplaví šnekový dopravník v případě překročení kritické teploty paliva ve šnekovém dopravníku. Teplotní čidlo snímá povrchovou teplotu šnekového podavače a při překročení nastavené teploty dojde k otevření termostatického ventilu. Po snížení teploty se termstatický ventil znovu uzavře.

 Druhý – elektronický – je závislý na dodávce zhášecí vody a el. energie.

  V případě překročení kritické teploty se otevře elektromagnetický ventil a voda zaplaví šnekový dopravník. Po snížení teploty ventil vodu vypne. Obsluha je upozorněna na poruchu zvukem sirény.  Systém je nastaven tak, že prvně se uvede do chodu vždy elektronický systém.  Spuštění el. zhášecího zařízení odstaví spalovací systém.

 Zařízení lze  osadit modulem GSM, který ohlásí odesláním SMS, případně prozvoněním poruchu. Standartně  jsou  nastaveny následující poruchy:

1. Odstavení kotle /vypadnutí některého z jističů, výpadek proudu/

2. Přehřátí kotle nad 95°C

3. Spuštění el. zhášecího zařízení při prohořívání paliva do zásobníku

4. Pokles výstupní teploty vody pod nastavenou hodnotu. Např. 30°C.

Modul GSM není součástí standartní dodávky.

Pro systémy o vyšším výkonu jsou pro zvýšení požární bezpečnosti osazovány mezi zhášecí zařízení a zásobník paliva požárně oddělovací prvky, protipožární klapka nebo turniket.  Tyto požárně oddělovací  prvky jsou umístěny do přesypu paliva.

Rotor  turniketu  je poháněn článkovým řetězem od šneku podavače.

Protipožární klapka je poháněna servopohonem Belimo. Při startování kotle natáhne servopohon pružinu klapky.  Při poruše nebo při výpadku el. proudu pružina klapku uzavře.  V současné době dáváme přednost protipožární klapce. Turniket je náchylnější k zahlcení palivem.