Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výměník KWH

25. 4. 2014

 Výměníky KWH jsou vyrobeny z ocelových plechů a trubek. Výměník zajištuje přestup tepla ze spalin do teplonosného media, vody.  Výměník se skládá ze dvou základních částí, roštové a konvekční.  Přední roštová část, kam je vyústěn výstupní kanál zplyňovací komory, z kterého vystupují spaliny slouží k prvotnímu usazení pevných částí ze spalin. Popílek propadne roštem do spodní části výměníku, odkud je vybrán bočními dvířky ve spodní části kotle.  V horní, šikmé části výměníku jsou dvířka, která umožňují přístup do roštové části výměníku. Druhá, konvekční část, obsahuje konvekční svislé trubky. Tyto žárotrubné trubky jsou zakončeny v šikmých trubkovnic. V horní konvekční části výměníku jsou nad každým tahem umístěna snímatelná víka. Po jejich sejmutí jsou přístupné svislé konvekční trubky  pro čištění. Popílek odstraněný z vnitřního povrchu trubek padá do spodní části výměníku, odkud je vybrán bočními dvířky ve spodní části výměníku. Svislé konvekční trubky se zanášejí  daleko méně než trubky vodorovné.  Zešikmené trubkovnice snižují tlakovou ztrátu na straně spalin. Obdélníkový výstup spalin je opatřen regulační klapkou tahu.

Připojení kotle na teplovodní okruh je proveden pomocí  přírub  PN6.  Pro vypouštění  je výměník opatřen výpustními kohouty, jedním pro roštovou část a dalšími pro každý tah konvekční části.

Výměníky o velikosti 55 a 110 jsou dodávány v celku, velikosti 180, 300, 600, 1000 a 1200 jsou dodávány ve dvou částech, roštové a konvekční. Obě části jsou v místě instalace spojeny přírubami.  

Připojení výměníku KWH na teplovodní systém je třeba řešit  tak, aby byla zajištěna teplota vratné vody do kotle nad 55°C, aby se zabránilo nízkoteplotní korozi.  Výměník se umísťuje na betonovou podlahu nebo betonový sokl.

Označení výměníku KWH

55

110

180

300

600

800

1000

1200

2000

Tepelný výkon výměníku (kW)

55

110

180

300

600

800

1000

1200

2000

Teplosměnná plocha (m2)

5,5             

11,5

21

25

49

65

78

95

174

Maximální tlak vody (MPa)

0,3

Maximální teplota vody na výstupu kotle (°C)

95

Minimální tah za kotlem (Pa)

>23

>26

>30

>35

>40

>50

>56

>59

>65

Průměrná teplota spalin v komíně (°C)

200

210

220

240

Objem vody v kotli (l)

180

350

800

1270

2100

3200

4300

4900

8200

Hmotnost kotle s izolací (kg)

600

1150

1700

2150

3100

5000

6250

7500

12500