Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spalovací systém EKOGEM

Spalovací systém EKOGEM je nově vyvinuté zařízení pro spalování vlhkých pilin a štěpek.

Základem spalovacího systému je zplyňovací komora ZKGE. Pro velikosti 55, 110 a 180 tvoří strop komory odklápěcí víko, jehož prostřednictvím je i přístup do komory. Do komor velikosti 55 a 110 je přístup pouze přes odklápěcí víko. Do komory velikosti 180 je do spalovacího prostoru přístup při provozu přes dveře v boku komory , pro čištění a údržbu přes odklápěcí víko. Pro větší velikosti je strop komory tvořen překlady ze žárobetonu a přístup do komory je přes dveře v boku komory. Pro údržbu je možné překlady ze žárobetonu sejmout.

Palivo je do komory přiváděno šnekovým podavačem ze zásobníku paliva. Na podavači je umístěno zakončení elektrického a termostatického zhášení. Pokud je mezi zásobníkem paliva a podavačem přesyp, je do tohoto přesypu umístěna protipožární klapka se servopohonem, případně turniket.

Ke komoře je přisazen výměník KWH ve kterém spaliny předávají tepelnou energii do vody, které tvoří teplonosné medium. Z výměníku jsou spaliny přiváděny do cyklonového odlučovače popílku, na jehož výstupu je umístěn spalinový ventilátor. Cyklonový odlučovač zachytí popílek, který je unášen spalinami.

 Proces spalování je řízen řídícím systémem Crouset, u spalovacích systémů, kde je spalování řízeno i podle množství kyslíku ve spalinách, měřeného lambda sondou, a kde jsou řízeny řídícím systém i pohyblivé rošty včetně odpopelnění, je použito více jednotek Croustet propojených prostřednictvím očítače. Ovládání a sledování veličin ve spalovcím procesu lze řešit dotykovým displayem. Sledování poruch je možné řešit pomocí SMS. Sledování vybraných parametrů a případné přestavení řídících parametrů lze řešit přws webowé rozhraní

Podrobný popis jednotlivých prvků spalovacího systému je v dalších kapitolách. 

EKOGEM

Celý spalovací systém EKOGEM je stavebnicový a lze ho průběžně doplňovat. Dle požadavků zákazníků je možné provést další rozšíření vybavení komor jako např. automatické odpopelnění s vyklápěním vodorovného roštu servopohonem. Spalovací systém EKOGEM dodáme ve vybavení dle konkrétního požadavku zákazníka. 

  Na vývoji spalovacího systému EKOGEM se podíleli VUT Brno – Energetický ústav; VÚOS a.s., Rybitví; RADANAL s.r.o., Pardubice; ELLASO s.r.o., Lázně Toušeň.