Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řídící systémy

21. 8. 2014

V našich spalovacích systémech používáme několik druhů řízení:

1.) Řízení rozvaděčem osazeným termostaty a relátky Elektrorozvaděč obsahuje prvky silové části pro napájení,vypínání a jištění elektromotorů a prvky ovládací části. Elektrorozvaděč je zpravidla umístěn na stěně ve vhodném místě.

Silová část

Silová část obsahuje napájení a jištění každého z elektromotorů a ostatních částí systému:

  • hlavní vypínač
  • kontrolní světla
  • stykače
  • jističe požadovaných parametrů

 

Ovládací část

Spalovací proces je řízen tak, aby bylo dosaženo požadované teploty teplonosného media v připojeném kotli. Regulátor je montován do plastové skříně s  otevíracími předními dvířky za kterými jsou umístěny jističe. Na skříni rozvaděče je umístěn i hlavní elektrický vypínač.

Činnost ovladače se skládá z ovládání podávání paliva do zplyňovací komory a řízení funkce vzduchového ventilátoru.

Palivo je podáváno v dávkách. Jejich objem a frekvence jsou uzpůsobeny nastavením parametrů v paměti regulátoru teploty, umístěného společně se signálními světly na předním panelu ovladače.

Spalování je ve standardním provedení zařízení regulováno tak, že se kotel za běžného provozu nachází v jednom z následujících provozních stavů:

a/ běžný výkon – teplota výstupní vody z kotle je pod nastavenou maximální provozní teplotou nebo v rámci její regulační odchylky

b/ tlumený výkon- teplota výstupní vody z kotle přesáhla nastavenou maximální provozní teplotou a regulační odchylku

Dokud není dosaženo nastavené maximální pracovní teploty na kotlovém termostatu, nebo je teplota v rámci její regulační odchylky, probíhá spalování v běžném výkonu nepřerušeně. Když je maximální pracovní teplota včetně regulační odchylky překročena, přepne se kotel na tlumený výkon. Po poklesu teploty vody na výstupu z kotle pod nastavenou maximální provozní hodnotu se přepne kotel automaticky do běžného výkonu.

 

2.) Řízení inteligentním relé Crouzet (IRC)

Rozvaděč je osazen přepínačem pro „ruční“ a „automatický“ režim. Při zatápění používáme ruční režim, kdy máme možnost zapnout a vypnout vypínači na rozvaděči podávací šnek, ventilátory primárního a sekundárního vzduchu a spalinového ventilátoru. Současně je možné potenciometry umístěnými na rozvaděči regulovat otáčky jednotlivých ventilátoru. Po roztopení kotle je přepínač přepnut do automatického režimu a řízení podávání paliva , regulace otáček ventilátorů primárního a sekundárního vzduchu a spalinového ventilátoru přebírá IRC. Ventilátory jsou řízeny tak, aby přiváděné množství spalovacího vzduchu zajištovalo optimální spalovací proces a v komoře byl neustále podtlak proti atmosféře. IRC rovněž sleduje bezpečnostní hodnoty teplot, tj. výstupní teplotu vody z výměníku, teplotu spalin, teplotu v komoře a povrchovou teplotu podavače paliva (prohoření paliva do zásobníku). Signalizaci překročení kritických parametrů lze provést, opticky, akusticky nebo zasláním výstražných SMS prostřednictvím GSM modulu.

Proces spalování je řízen řídícím systémem Crouzet, u spalovacích systémů, kde je spalování řízeno i podle množství kyslíku ve spalinách, měřeného lambda sondou, a kde jsou řízeny řídícím systém i pohyblivé rošty včetně odpopelnění, je použito více jednotek Crouzet propojených prostřednictvím počítače, který zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými jednotkami Crouzet. Ovládání a sledování veličin ve spalovcím procesu lze řešit dotykovým displayem. Sledování poruch je možné řešit pomocí SMS. Sledování vybraných parametrů a případné přestavení řídících parametrů lze řešit přes webowé rozhraní.

 

3.) Řízení pomocí kaskády inteligentních relé Crouzet

U spalovacích systémů, kde je spalování řízeno i podle množství kyslíku ve spalinách, měřeného lambda sondou, a kde jsou řízeny řídícím systém i pohyblivé rošty včetně odpopelnění, je použito více jednotek Crouzet propojených prostřednictvím počítače, který zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými jednotkami Crouzet. Ovládání a sledování veličin ve spalovcím procesu lze řešit dotykovým displayem.

Rozvaděč je osazen přepínačem pro „ruční“ a „automatický“ režim. Při zatápění používáme ruční režim, kdy máme možnost zapnout a vypnout vypínači na rozvaděči podávací šnek, ventilátory primárního a sekundárního vzduchu a spalinového ventilátoru. Současně je možné potenciometry umístěnými na rozvaděči regulovat otáčky jednotlivých ventilátorů. Po roztopení kotle je přepínač přepnut do automatického režimu a řízení podávání paliva , regulace otáček ventilátorů primárního i sekundárního vzduchu a spalinového ventilátoru přebírá kaskáda IRC. Ventilátory jsou řízeny tak, aby přiváděné množství spalovacího vzduchu zajištovalo optimální spalovací proces a v komoře byl neustále podtlak proti atmosféře. V návaznosti na množství podávaného paliva je ovládán pohyblivý šikmý rošt a je otáčen otočný vodorovný rošt, který zajištuje odstranění popele z komory. V případě použití vynášecího šneku popele je ovládán i tento šnek. Webové rozhraní umožňuje on-line sledování parametrů spalovacího systému. Současně je možno měnit on line i nastavení některých řídících parametrů a konstant pro řízení spalování. IRC rovněž sleduje bezpečnostní hodnoty teplot, tj. výstupní teplotu vody z výměníku, teplotu spalin, teplotu v komoře a povrchovou teplotu podavače paliva (prohoření paliva do zásobníku). Signalizaci překročení kritických parametrů lze provést, opticky, akusticky nebo zasláním výstražných SMS prostřednictvím GSM modulu.