Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odlučovač popílku

16. 4. 2014

V současné době je cyklon nejrozšířenějším mechanickým odlučovačem, jehož funkčnost je založena na rozdílu měrné hnotnostinosného plynu a odlučované částice. Jeho relativně jednoduchá konstrukční stavba a údržba ho řadí mezi často používané odlučovače. Mohlo by se zdát, že tento způsob odlučování je již překonán. Není tomu tak, protože všechny ostatní odlučovače využívající dokonalejších způsobů odlučování např. elektrostatické odlučovače, mokré odlučovače tkaninové filtry jsou ve svém použití omezeny jinými důvody než cyklony.  Nejčastější omezení elektrického odlučovače je nevhodné použití pro průtoky menší než 20 000m3/hod., nehledě na vyyšší pořizovací a provozní náklady. Tkaninový filtr je omezen především maximální teplotou nosného plynu, nebezpečím vznícení tkaniny od  jisker, vyšší investicí a většími nároky na údržbu. Odlučivost cyklonu je prakticky jediné omezení použití, neboť cyklon  špatně odlučuje velmi  jemné částice  (částice menší než 10 mikrometrů).

Znečištěný plyn – spaliny – je přiveden tečně k válcové části cyklonu a je uveden do šroubovicovitého pohybu, směrem k vrcholu kužele. Úhel klesání je proměnný s poloměrem. Různě velké částice obsažené ve spalinách se chovají odlišně. Hrubé se pohybují po spirále a jemné  jsou rozptýleny difuzí v celém prostoru cyklonu a jejich odloučení je nepravděpodobné. Větší a tedy i těžší částice mají dostatečnou radiální složku rychlosti jejímž působením dosáhnou válcové či kuželové stěny, po níž se pohybují směrem k výsypnému otvoru a z něj podají do sběrné nádoby pod odlučovačem. Velmi jemné částice, pro které byla odstředivá síla příliš malá na dosažení stěny cyklonu, se v dolní části obrací a ve šroubovicovém pohybu vystupují výstupní trubkou.  

 Hlavní část odlučovače tvoří zrcadlově k sobě sesazené cyklony se společným vstupním hrdlem. Pro velikosti 550a 110 je použit pouze jeden cyklon.  Cyklony jsou vyrobeny z ocelového plechu Tl. 2 mm.  Výstupní trubky z cyklonu jsou zaústěny do sběrné komory na jejíž horní části je umístěn spalinový ventilátor.  Kuželové části cyklonu vyústují do sběrná nádoby na zachycený popílek. Pokud to výška prostoru, kde je odlučovač umístěn, umožňuje je vhodné použít jako sběrnou nádobu standartní popelnici nebo popelnici v malém provedení.   Konečné provedení a rozměry jsou stanoveny dle konkrétních podmínek v místě instalace.