Zplyňovací komora ZKGE 600 zásobník s přesypem a s protipožární klapkou