Termostatické zhášení a příprava pro instalaci elektrického zhášení