čidlo termostatického zhášecího zařízení a držák čidla pro elektrické zhášení