ZV - zásobník paliva s turniketem a podavačkou do zplyňovací komory