Průběh hodnot O, CO a NOx při měření emisních limitů