Způsob umístění primárního a sekundárního radiálního ventilátoru na zplyňovací komoru