Primární a sekundární radiální ventilátor připojen na zplyňovací komoru