Vynášecí šnekový dopravník od klínové podlahy - pohled 2