Zplyňovací komora AZSD 100 s kotlem KWH 110 a zásobníkem 1,5 m3